Dåb

 

Ring eller mail til sognepræsten, hvorefter tidspunkt for dåb og samtale aftales.
Dåb foregår sædvanligvis ved en gudstjeneste om søndagen. 

Nøddåb

Er der fare for barnets liv kan der foretages nøddåb i hjemmet eller på sygehuset. Send bud efter præsten – jeres egen sognepræst eller evt. sygehuspræst – personalet hjælper gerne.

Nøddåb kan, hvor der ikke er tid til at hente præsten, foretages af en af de tilstedeværende.

Ritual for hjemme-/ nøddåb findes bag i Den Danske Salmebog

Nøddåb uden præstens medvirken meddeles snarest til præsten.

Dåb i kirken

Dåben foregår ved gudstjenesten efter nadveren.

Dåbsritualet:
Dåbssalme – evt. enkelte vers af en salme
Lovprisning af Gud.
Bøn
Læsning fra Det nye Testamente (alle rejser sig)

Dåbs- og missionsbefalingen Math 28: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Jesus og de små børn Markus 10: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: “Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. sandelig siger jeg jer:Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, komme slet ikke ind i det.” Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Forældre, dåbsbarn, gudforældre og faddere samles ved døbefonten:
Korstegning for barnets ansigt og bryst.
Tilspørgsel:
Hvad er barnets navn?____________
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?____
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber?____
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredie dagen opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?_____
Tror du på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?_____
Vil du døbes på denne tro?____
Dåbshandling: Barnet døbes i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn med tre håndfulde vand.
Bøn: Der bedes med håndspålæggelse om, at Guds nåde må være med den døbte i al evighed. Alle beder Fadervor sammen.
Tale til forældre, gudforældre og faddere om dåbens gave og opgave.
Dåbssalme

Navngivning

Alle børn skal have et fornavn og et efternavn senest 6 måneder efter fødslen.

Hvis du ikke ønsker dåb, kan du navngive dit barn.

På “borger.dk” finder du under punktet “familie og børn” en mulighed for at navngive dit barn med MIT-ID.

Hvis du er fritaget for MIT-ID, skal du udfylde blanketten fysisk og aflevere den på kirkekontoret. Ring gerne og lav en aftale om dette.