Vielse

Vielse aftales først med sognepræsten.  Dernæst henvender man sig til rådhuset i bopælskommunen. Her udfærdiges en prøvelsesattest – dog ikke tidligere end 4 måneder før vielsen.