Vigersted

Vigersted Menighedsråd

 

Formand:

Janne Kristensen  tlf. 26155929 mail: jannesimonsen@me.com  (Kirke- og kirkegårdsudvalg)

Næstformand:

Søren Hansen tlf. 45802396 mail: soeren@nebsmollevej.dk  (Præstegårdsudvalg og kirke- og kirkegårdsudvalg)

Kasserer:  

Uffe Larsen tlf.  57525247/ 21644147 mail:  uflars@gmail.com

Sekretær & kontaktperson:

Karina Dall tlf. 26842016 mail: ka80dall@gmail.com

Medlem: 

Jørgen Gress Nielsen tlf. 21622628 mail: joergenogbirthe@os.dk  (Kirke- og kirkegårdsudvalg)

Medlem & præst

Jens Vollmer tlf. 29677110 mail: JV@km.dk

Medlem

Martin Romme Henriksen tlf. 61678922 mail: martin@hoejbo.dk (Præstegårdsudvalg)

Suppleanter:  

Irene Petersen tlf. 57525238 mail: irene520331@gmail.com

Suppleant og kirkeværge:  

Peter Gylling Jørgensen tlf. 42442890 mail: peter.gylling.joergensen@gmail.com

Personalerepræsentant: 

 

Se referater her