Menighedsrådsvalg 2020

På valgforsamlingen d. 15. sept. kl. 17 i Kværkeby Kirke blev følgende kandidater 

ved afstemning opstillet til Kværkeby menighedsråd, der skal have 6 medlemmer:

Martin Pedersen

Iris Bremer Henriksen

Gurli Birkholm Petersen

Gurli Jørgensen

Annette Hansen

Birgit Nielsen

Som stedfortrædere blev valgt:

Jeanne Søndergaard Pedersen

Inge Lise Madsen

På valgforsamlingen d. 15. sept. kl. 19 i Vigersted Kirke blev følgende kandidater 

ved afstemning opstillet til Vigersted menighedsråd, der skal have 6 medlemmer:

Søren Hansen                                                                                        

Bjarne Kristensen                                                                                                           

Karina Pedersen                                                                                    

Uffe Larsen                                                                                            

Yvonne Olsen                                                                                         

Janne Kristensen                                                        

Som stedfortrædere blev valgt:          

Jørgen Gress Nielsen                                                                

Martin R. Henriksen                                                                  

Irene Petersen                                                                            

Peter Gylling Jørgensen